Bc. Martin Nekula

Diplomová práce

Modernizace zastaralých aplikací na platfromě Adobe Experience Manager v jazyce Java

Modernization of a Legacy Java Applications Based on Adobe Experience Manager
Anotace:
Práce se zabývá modernizací existující aplikace pro organizaci pravidelných školení zaměstnanců. Tato aplikace je vyvíjena pro firmu Hartmann - RICO a.s. a je nasazena v systému Adobe Experience Manager. Modernizace zahrnuje restrukturalizaci stávajícího zdrojového kódu, následnou analýzu navazujících požadavků ze strany zákazníka a jejich implementaci.
Abstract:
The thesis deals with modernization of an existing application. This application helps with the organization of regular employee trainings. It is developed for the company Hartmann - RICO a.s. and deployed in the Adobe Experience Manager system. The modernization includes restructualization of its existing source code, analysis of additional requirements from the customer and their implementation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Adámek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika