Andrea Budeciusova

Bakalářská práce

Motivace a odměňování zaměstnanců

Motivation and remuneration of employees
Anotace:
Práce je zaměřena na zjištění podstaty motivace zaměstnanců ve zvoleném hotelovém řetězci, analýzu důležitosti jednotlivých motivačních prostředků a přístupů jejich nadřízených k této problematice. Analýza a komparace je provedena na základě informací, získaných z anonymního dotazníkového šetření a rozhovorů s manažery. Samotná práce je rozdělená do tří částí. Teoretická část, která vysvětluje základní …více
Abstract:
The work focuses on the nature of employee motivation in the selected hotel chain, analysis of the importance of motivation and access their managers on this issue. The analysis and the comparison is based on information obtained from anonymous questionnaires and interviews with managers. The work itself is divided into three parts. The theoretical part that explains basic concepts such as motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze