Mgr. Ing. Jiří Vašátko, Ph.D.

Disertační práce

Electronic Structure of the High-Tc Cuprate Superconductors

Electronic Structure of the High-Tc Cuprate Superconductors
Anotace:
V této disertační práci se věnujeme třem problémům z oblasti elektronové struktury kuprátových vysokoteplotních supravodičů. Zaprvé, vliv příměsí Zn a Ni na pseudogap poddopovaných kuprátových supravodičů studujeme pomocí exaktní diagonalizace efektivních hamiltoniánů analogických známému t-J hamiltoniánu, popisujících nízkoenergiové elektronové excitace roviny CuO(2) s některými ionty mědi nahrazenými …více
Abstract:
In this thesis we address three problems from the field of electronic structure of the high temperature cuprate superconductors. First, the influence of Zn and Ni impurities on the normal-state pseudogap of underdoped high-Tc cuprate superconductors is studied using exact diagonalization of effective t-J-like Hamiltonians describing low energy electronic excitations of the CuO(2) plane with some of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
  • Oponent: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc., prof. Pavel Lipavský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta