Mgr. Renata Jandlová

Bachelor's thesis

Uznávání výsledků předchozího učení na příkladu kvalifikace kuchař

Recognition of the previous learning results on the cook qualification example
Abstract:
Bakalářská práce „Uznávání výsledků předchozího učení na příkladu kvalifikace kuchař“ je syntézou poznatků v celoživotním vzdělávání a učení. Vychází z projektu UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé), který se zabývá implementací systému identifikace a uznávání výsledků předchozího učení v České republice. Bakalářská …more
Abstract:
The bachelor work „Recognition of the previous learning results on the cook qualification example“ is a synthesis of life-long learning and education pieces. It comes from the UNIV project (Recognition of the non-formal education and informal learning results by networks of educational institutions providing the education for adults), which is concerned with implementation of identification system …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2008
  • Supervisor: Ing. Pavla Stejskalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta