Bc. Filip Drybčák

Bakalářská práce

Týdeník Dnešek a jeho pozice ve veřejném a politickém diskurzu Třetí republiky

Weekly newspaper Dnešek and its position in public and political discourse of Third Czechoslovar republik
Anotace:
Cílem této práce je představit týdeník Dnešek v kontextu politického a společenského diskursu třetí Československé republiky. Práce Dnešek teoreticky definuje a jeho pozici ve veřejném životě popisuje na základě tří vybraných dobových témat: definice socialismu a lidové demokracie, vztahu mezi Čechy a Slováky a vztahu k Německu a Němcům.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to present the weekly newspaper Dnešek in the political and social discourse of the Third Czechoslovak Republic context. The thesis defines Dnešek theoretically and describes its position in the public life on the basis of three selected then time themes: the definition of socialism and people’s democracy, the Czech-Slovak relations and the relations with Germans …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta