RNDr. Ondřej Daněk, Ph.D.

Disertační práce

Graph Cut Based Image Segmentation in Fluorescence Microscopy

Graph Cut Based Image Segmentation in Fluorescence Microscopy
Anotace:
Vývoj v moderní éře molekulární a buněčné biologie je hnaný ohromným technologickým pokrokem několika posledních dekád. Nové nástroje jako fluorescenční mikroskopy s vysokým rozlišením společně s vývojem fluorescenčních sond umožňují biologům pozorovat buněčné komponenty včetně proteinů, chromosomů nebo dokonce jednotlivých genů a studovat dynamiku rozličných biologických procesů na mikroskopické úrovni …více
Abstract:
The progress in the modern era of molecular and cell biology is driven by the tremendous technological advances of the last few decades. Hardware tools such as high-resolution fluorescence microscopes together with the development of fluorescent probes allow biologists to observe sub-cellular components including chromosomes or even individual genes and proteins and study the dynamics of diverse processes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Dr. Ing. Jan Kybic, Jussi Tohka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika