Bc. Dominika Záňová

Bachelor's thesis

Produkčná kultúra súčasného animovaného seriálu na Slovensku

Production Culture of Contemporary Animation Series in Slovakia
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the sphere of animation series production in the context of animation production, working conditions and production culture. The enviroment was explored through 11 interviews I made with directors, producers and animators of the series. The research deals with 11 projects in the phase of production and 2 projects in the phase of development, while the beginning of …more
Abstract:
V predloženej bakalárskej práci sa venujem produkčnému prostrediu slovenskej animácie, pričom sa zameriavam na najnovšie seriály vyrábané po roku 2000. Poznávanie prostredia prebiehalo pomocou 11 rozhovorov, ktoré som viedla s režisérmi, producentami a animátormi seriálov. Stav súčasnej tvorby som v Úvode zasadila do historického kontextu po roku 1989. Ďalej popisujem 11 projektov vo fáze produkcie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Marie Barešová
  • Reader: Mgr. Šárka Gmiterková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.