Mgr. David Hanák, MBA

Master's thesis

Optimalizace stavební smlouvy o dílo z pohledu subdodavatele

Optimalization of the Contract for Work from the Perspective of the Subcontractor
Abstract:
Práce neposkytuje kompletní rozbor všech právních vztahů vzniklých při tvorbě stavebního díla, ale soustředí se pouze na klíčové komponenty smluvního vztahu mezi generálním dodavatelem stavby a jeho subdodavatelem. Obsahem je rozbor klíčových rizik vyplývajících z takové smlouvy pro subdodavatele, rozbor judikatury v dané oblasti a následné řešení návrhů změn smlouvy o dílo předložené generálním dodavatelem …more
Abstract:
The paper does not provide a complete analysis of all legal relationships within a construction project. It concentrates only on the key components of a contract between the general contractor and his subcontractor. It contains an analysis of the key risks to the subcontractor, their solution proposing changes in the contract presented by the general contractor and an analysis of judicature in this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2016
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta