Bc. Natálie Frolková

Bakalářská práce

Vliv žáka se sluchovým postižením ve třídě na osobnostní rozvoj učitele

Influence of hearing impared child in class on teacher's personal development
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem žáka se sluchovým postižením na osobnost učitele. Práce je rozdělena na dvě části, na část praktickou a část teoretickou. Část teoretická se dělí na 3 kapitoly, kdy první z nich se zabývá problematikou sluchového postižení, druhá se věnuje osobností člověka, učitele a osoby se sluchovým postižením a poslední z nich se zaměřuje na začleňování osob se sluchovým postižením …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with influence of student with hearing impairment on teacher´s personality. The paper consists of two parts, theoretical part and practical part. The theoretical part is devided to three chapters. The first chapter describes the hearing impairment,the second chapter is concerned with the personality of teacher and student with hearing impairment and the last focuses on inclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta