Ondřej Zeman

Bakalářská práce

Rozhodovací stromy v právu

Decision Trees in Law
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací a vývojem rozhodovacího stromu v právu. Konkrétně se věnuje problematice zakládání spolků a zjednodušení celého procesu pro občana prostřednictvím inteligentní-ho dotazníku a generování předpřipravených nezbytných dokumentů. V práci je rozebrán jak vývoj, tedy napojení jednotlivých aplikací, tak kompozice otázek a potřebných dokumentů. V první části práce jsou …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on application and development of deci-sion tree in law. In particular, it deals with issue of establishing of non-profit private association and simplifying the whole process for the citizen through an intelligent form and generating pre-prepared neces-sary documents. The thesis analyses both the development, which con-tains connection of individual applications, and composition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě

Práce na příbuzné téma