Ondřej Zeman

Bachelor's thesis

Rozhodovací stromy v právu

Decision Trees in Law
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací a vývojem rozhodovacího stromu v právu. Konkrétně se věnuje problematice zakládání spolků a zjednodušení celého procesu pro občana prostřednictvím inteligentní-ho dotazníku a generování předpřipravených nezbytných dokumentů. V práci je rozebrán jak vývoj, tedy napojení jednotlivých aplikací, tak kompozice otázek a potřebných dokumentů. V první části práce jsou …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on application and development of deci-sion tree in law. In particular, it deals with issue of establishing of non-profit private association and simplifying the whole process for the citizen through an intelligent form and generating pre-prepared neces-sary documents. The thesis analyses both the development, which con-tains connection of individual applications, and composition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tereza Novotná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Public Administration Informatics

Theses on a related topic