Marie Stará

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Muzikoterapie jako prevence před syndromem vyhoření. Můžou být muzikoterapeutické programy prevencí před syndomem vyhoření u sociálních pracovníků?

Anotace:
Cílem absolventské práce s názvem „Muzikoterapie jako prevence před syndromem vyhoření“ je zjistit, zda můžou mít muzikoterapeutické programy preventivní účinky proti syndromu vyhoření. Práce se skládá ze dvou částí, první část je teoretická a je v ní popsáno, co syndrom vyhoření je, jak se projevuje a jak se proti němu člověk může bránit. Druhá část je praktická. V praktické části popisuji 5 programů …více
Abstract:
Das Ziel der Arbeit mit dem Titel "Musiktherapie als Vorsichtsmaßnahme gegen Burning-out" ist, zu bestimmen, ob die musiktherapeutischen Programme vorbeugende Wirkung gegen Burning-out haben können. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen, der erste Teil ist theoretisch und erbeschreibt, was Burnout ist, wie es sich manifestiert und wie der Mensch widerstehen kann. Der zweite Teil ist praktisch. Der praktische …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
  • Oponent: Jana Zajícová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická