Theses 

Muzikoterapie jako prevence před syndromem vyhoření. Můžou být muzikoterapeutické programy prevencí před syndomem vyhoření u sociálních pracovníků? – Marie Stará

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Marie Stará

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Muzikoterapie jako prevence před syndromem vyhoření. Můžou být muzikoterapeutické programy prevencí před syndomem vyhoření u sociálních pracovníků?

Abstract: Cílem absolventské práce s názvem „Muzikoterapie jako prevence před syndromem vyhoření“ je zjistit, zda můžou mít muzikoterapeutické programy preventivní účinky proti syndromu vyhoření. Práce se skládá ze dvou částí, první část je teoretická a je v ní popsáno, co syndrom vyhoření je, jak se projevuje a jak se proti němu člověk může bránit. Druhá část je praktická. V praktické části popisuji 5 programů, které byly připraveny pro skupinu sociálních pracovníků, kteří pracují s dětmi a s mládeží z rodin z nízkých sociálních poměrů. Praktická část je souborem příprav programů, jejich realizace a toho, co skupině přinesla. Je doplněna zpětnými vazbami, které mám z dotazníků, ale také tím, co účastníci řekli při reflexi prožitku z aktivity. Cílem práce bylo tedy zjistit, zda jsou muzikoterapeutické programy vhodnou formou relaxace, která sociálním pracovníkům dopomáhá k uvolnění a odbourání stresu a s tím spojenému odbourání syndromu vyhoření.

Abstract: Das Ziel der Arbeit mit dem Titel "Musiktherapie als Vorsichtsmaßnahme gegen Burning-out" ist, zu bestimmen, ob die musiktherapeutischen Programme vorbeugende Wirkung gegen Burning-out haben können. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen, der erste Teil ist theoretisch und erbeschreibt, was Burnout ist, wie es sich manifestiert und wie der Mensch widerstehen kann. Der zweite Teil ist praktisch. Der praktische Teil beschreibt die fünf Programme, für eine Gruppe von Sozialarbeitern vorbereitet wurden, die aus Familien mit niedrigem sozialem Hintergrund mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Der praktische Teil ist ein Satz von Programm-Vorbereitungen, Durchführungen und was es er Gruppe gebracht hat. Es wird ergänzt mit Feedbacks, die ich aus den Fragebögen habe, und auch, was sie auf die Erfahrung mit der Tätigkeit bei der Reflexion sagten. Das Ziel war es daher festzustellen, ob die musiktherapeutischen Programme geeignete Form der Entspannung sind, den Sozialarbeitern zu der Entspannung und Stressabbau und dem damit verbundenen Abbau von Burnout hilft.

Keywords: muzikoterapie, syndrom vyhoření/burn-out syndrom, sociální pracovník, prevence, zpětná vazba, uvolnění a relaxace, komunikace, sebe motivace, sebe vnímání

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
  • Reader: Jana Zajícová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 16:13, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz