Bc. Ondřej Novák

Diplomová práce

Reklama jako obraz kultury

Advertising as an image of culture
Anotace:
Diplomová práce s názvem Reklama jako obraz kultury se zabývá odlišností reklam v jednotlivých zemích světa. Na základě komparace vybraných reklam na konkrétní produkty se pokouší objasnit vztah reklamy a kultury konkrétní kulturní oblasti. V teoretické části práce se autor zabývá marketingem a popisuje jednotlivé marketingové nástroje. Charakterizuje reklamu jako nástroj marketingové komunikace, objasňuje …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the diversity of advertisements in individual countries of the world. Based on the comparison of selected ads this diploma thesis clarifies the relationship between advertising and culture of a specific cultural area. In the theoretical part of the thesis the autor deals with marketing and describes individual marketing tools. He characterizes advertising as a tool of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace