Bc. Aneta Baumeisterová

Diplomová práce

Komparativní genomika hlavního histokompatibilitního komplexu (MHC) u čeledi Equidae: gen kódující tumor-nekrotizující faktor (TNF) alfa

Comparative genomics of the major histocompatibility complex (MHC) in the family Equidae: the tumor necrosis factor (TNF) alpha encoding gene
Anotace:
Hlavní histokompatibilitní komplex (major histocompatibility complex) je zajímavou skupinou genů přítomných u všech čelistnatých obratlovců. Nejdůležitější úlohou těchto genů je prezentace antigenů buňkám imunitního systému, i když se v tomto genetickém komplexu nacházejí také jiné geny, z nichž některé se podílejí na různých imunitních funkcích a další mají funkce neimunitní. Tumor-nekrotizující faktor …více
Abstract:
The major histocompatibility complex (MHC) is an interesting gene cluster present in all jawed vertebrates. Although the most important function of these genes is to present antigens to immune cells, MHC also contains other genes involved in various immune as well as non-immune functions. Tumor necrosis factor (TNF) alpha is an important pro-inflammatory cytokine playing a role in the regulation of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika