Pavlína VLČKOVÁ

Bakalářská práce

Ovlivnění ošetřovatelské péče v zařízení sociální péče pro seniory zařazením nadnárodních konceptů

Influencing Nursing Care in Social Care Institutions for Elderly by Implementing Multinational Concepts
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá péčí o seniory. V teoretické části jsem shrnula informace o lidech v životním období stáří, jejich potřebách a možnostech pokud nejsou schopni se sami o sebe postarat. Dále jsem popsala mezinárodně uznávané koncepty zařazované do péče. V praktické části jsem použila kvalitativní výzkum, kde jsem na základě tří kazuistik popsala zařazení konceptů do péče s přínosem na kvalitu …více
Abstract:
The final work deals with the elderly care. In the theoretic part I summed up the information about elderly people, their needs and possibilities if they are not able to take care of themselves. I described the concepts put into the care which are internationally recognized. The practical part of the work is focused on a qualitative research. This research makes reference to three case interpretations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Fremrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Pavlína. Ovlivnění ošetřovatelské péče v zařízení sociální péče pro seniory zařazením nadnárodních konceptů. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma