Theses 

Souběžné postižení - tělesné a lehká mentální retardace – Markéta SCHULZOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta SCHULZOVÁ

Bakalářská práce

Souběžné postižení - tělesné a lehká mentální retardace

Co - physical disabilities and mild mental retardation

Anotace: Ve své závěrečné práci se zabývám kombinovaným postižením. Konkrétně dívkou (Monikou), která je v pěstounské péči svých prarodičů a trpí kombinovaným postižením ? tělesným (hydrocefalus) a mentálním (lehká mentální retardace). V současné době navštěvuje 1. třídu základní školy (třídu pro děti s kombinovaným postižením). V teoretické části přiblížím speciální pedagogiku - její cíle a členění podle druhu postižení. Více se zaměřím na problematiku dětí s lehkou mentální retardací a dále se budu věnovat dětem s tělesným postižením. V praktické části Vás chci blíže seznámit s případovou studií dívky, s jejím současným vzděláváním, její rodinou, adaptací v předškolním zařízení, atd.

Abstract: In my thesis I am concentrating on combined handicap. In particular, the case study concerns a girl called Monika who suffers from combined handicap ? physical (hydrocephalus) and mental (light mental retardation) handicap, and who is in the foster care of her grandparents. At present, she is attending the first year of specialized primary school. In the theoretical part, I will try to outline the special pedagogy, its goals and aims, and its structure according to the level of handicap. I will concentrate on the problems of children suffering from light mental retardation and further on, I will thoroughly portray children with physical handicap. In the practical part, I would like to acquaint you with the case study of the girl mentioned previously, her present education issues, her family and her adjustment in the pre-school environment, etc.

Klíčová slova: Speciální pedagogika, mentální retardace, kombinované vady, hydrocefalus, tělesné postižení, vzdělávání dětí s kombinovaným postižením

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 9. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=12158 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SCHULZOVÁ, Markéta. Souběžné postižení - tělesné a lehká mentální retardace. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:42, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz