Jana Behrová

Bakalářská práce

Podnikanie v realitnom sektore

Business in the real estate sector
Abstract:
The bachelor´s work deals with business in the real estate market and factors which the market of properties is formed and affected by . In the first chapter the work analyses forms of business in real estate sector and is focused on advantages and disadvantages of various types of business . It defines and determines terms in the real estate sector, pursues both the development of world real estate …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá podnikaním na realitnom trhu a faktormi, ktorými je trh nehnuteľností formovaný a ovplyvňovaný. V prvej kapitole práca analyzuje formy podnikania v realitnom sektore a zameraná je na výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania. Definuje a vymedzuje pojmy v realitnom sektore, sleduje vývoj svetových realitných trhov, ako aj vývoj realitného trhu na Slovensku. Zaoberá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Alena Babišová
  • Oponent: JUDr. Ing. Lucia Kubincová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře