Bc. Hana KOTULOVÁ

Master's thesis

Hodnocení genotoxicity v materiálech s dopadem na ŽP

Evaluation of genotoxicity in materials with environmental impact
Abstract:
Tato práce je zaměřena na hodnocení genotoxicity v materiálech s dopadem na životní prostředí. Teoretická část se zabývá kontaminací jednotlivých složek prostředí a antropogenními faktory znečišťujících životní prostředí s důrazem na automobilovou dopravu. Cílem experimentální části byla detekce mutagenity ve vzorcích z komerčně dostupných frikčních materiálů sloužících pro výrobu brzdových destiček …more
Abstract:
This work is focused on the evaluation of genotoxicity in materials with environmental impact. The theoretical part deals with the contamination of individual environmental and anthropogenic factors polluting the environment with emphasis on traffic. The aim of the experimental part was to detect the mutation in the samples of commercially available materials used for the manufacture of automotive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2014
  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOTULOVÁ, Hana. Hodnocení genotoxicity v materiálech s dopadem na ŽP. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta