Jan Wantula

Bakalářská práce

Marketingová komunikace na internetu společnosti SKYSPORT TEAM s.r.o.

Marketing Communication on the Internet of Company SKYSPORT TEAM s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na zlepšení marketingové komunikace na internetu společnosti SKYSPORT TEAM s.r.o. Teoretická část charakterizuje obecně pojem marketing, marketingový mix a marketingová komunikace. Následně se věnuje definováním marketingové komunikace na internetu na základě aktuálně využívaných trendů v praxi. Součástí teoretické části jsou také analytické metody pro účely praktické části …více
Abstract:
The bachelor work thesis focuses on improving marketing communication on the Internet of company SKYSPORT TEAM s.r.o. The theoretical part generally characterizes marketing, marketing mix and marketing communication. Subsequently, it focuses on defining marketing communication on the Internet based on currently used trends in practice. The theoretical part also includes clarification of the quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Čada

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Wantula, Jan. Marketingová komunikace na internetu společnosti SKYSPORT TEAM s.r.o.. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika