Veronika Pálenkášová

Bakalářská práce

Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku v konkurze

Determination of the general value of company in competition
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the issue of evaluating an enterprise and setting the general value of enterprise in bankruptcy. The theoretical part of the thesis outlines the importance of evaluating and focuses on defining key terms. In the further chapters the thesis describes the individual methods of setting a general value of enterprise, particularly the liquidating method, and it defines bankruptcy …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou ohodnocovania podniku a stanovenia všeobecnej hodnoty podniku v konkurze. Práca je v teoretickej časti zameraná na priblíženie významu oceňovania, vymedzeniu základných pojmov. Ďalej charakterizuje jednotlivé metódy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku no najmä likvidačnú metódu a definuje konkurz. Predmetom praktickej časti práce je stanovenie všeobecnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martin Balajty, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku