Jan Telenský

Bakalářská práce

TERÉNNÍ CYKLISTIKA - PRŮZKUM MOTIVACE K PROVOZOVÁNÍ TERÉNNÍ CYKLISTIKY, JAKO AKTIVITY V PŘÍRODĚ

Mountainbiking - research of motivation for participation in mouhtainbiking, as outdoor activity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá terénní cyklistikou. Popisuje, analyzuje její současný stav a nahlíží na ní jako na aktivitu v přírodě. Hlavním cílem je průzkum druhů motivace terénních cyklistů v České republice. Na základě výsledků výzkumu jsou vypracovány závěry a doporučení
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with the mountainbiking. It describes, analyzes the current situation and view it as an outdoor activity. The main objective is the exploration of mountainbiking motivation in the Czech Republic. On the basis of research results are developed conclusions and recommendations
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2009
  • Vedoucí: Luděk Šebek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie