Bc. Jakub Louda

Diplomová práce

Projekt zavedení prvků customer relationship management do společnosti Dary kraje

Project of Implementation Customer Relationship Management Elements into the Company Dary kraje
Anotace:
Diplomová práce se zabývala problematikou řízení vztahů se zákazníky a jejím hlavním cílem je zavedení prvků systému ve společnosti Dary kraje s cílem zvýšení počtu pravidelně nakupujících zákazníků. Tato práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. Část teoretická byla zaměřena na objasnění základních pojmů týkajících se prvků, principů a implementace customer relationship managementu. Praktická …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of Customer Relationship Management and its main aim is to implement elements of the Customer Relationship Management in a company Dary kraje to increase periodical purchase customers. The work has been divided into practical and theoretical parts. The theoretical part was focused on clasification of basic terms concentring elements, principles and Customer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Louda, Jakub. Projekt zavedení prvků customer relationship management do společnosti Dary kraje. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe