Mgr. Lenka Bezdíčková, DiS.

Diplomová práce

Právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí

Legal Regulation of the Real Estate Transfer Taxation
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou daně z nabytí nemovitých věcí. Úvodní část pojednává o historickém vývoji zdanění převodu a přechodu majetku a rovněž o vzniku platné právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí. Stěžejní část diplomové práce je věnována konstrukčním prvkům, jež jsou nejprve definovány z obecného hlediska, a poté je pomocí jejich podrobné analýzy provedena bližší …více
Abstract:
Presented diploma thesis deals with the acquisition tax of immovable property. The first part describes the historical evolution of tax assignment and transfer of assets as well as the beginning of legislation in force of the acquisition tax of immovable property. The main part of this thesis is dedicated to structural elements of the acquisition tax of immovable property. Firstly, the author gives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo