Theses 

Likvidita banky v kontexte pravidiel obozretného podnikania komerčných bánk – Bc. Gabriela Jurenková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / field:
Economics and Management / Finance

Bc. Gabriela Jurenková

Master's thesis

Likvidita banky v kontexte pravidiel obozretného podnikania komerčných bánk

The liquidity of the Bank according to the prudential requirements of commercial Banks

Abstract: The matter of the master`s thesis is Liquidity of the Bank according to the prudential requirements of commercial banks. First Part is about the banking System and it describes the commercial Bank as a business Subject with it`s arguments as profitability, liquidity and solvency. Second part analyses the factors of the bank liquidity and also the risks which influence the bank liquidity. That part is also focused on the bank liquidity management of the central bank. The third part decomposes situation in a particular commercial bank. We can see the analysis of it`s market position, the bank balance sheet, liquidity and indexes of liquidity . The source of these information are reputable rating Agencies.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá likviditou banky so zreteľom na obozretné podnikanie komerčnej banky. Prvá časť diplomovej práce sa venuje bankovému systému. Rozoberá komerčnú banku ako podnikateľský subjekt, venuje sa jej rentabilite, likvidite a solventnosti. Druhá časť diplomovej práce sa podrobne venuje faktorom ovplyvňujúcim bankovú likviditu, rizikám ovplyvňujúcich bankovú likviditu. Pozornosť je upriamená i na riadenie likvidity bánk centrálnou bankou. Tretia časť rozoberá situáciu v konkrétnej komerčnej banke. Analyzuje jej postavenie na trhu, bilanciu banky, likviditu. Opiera sa o informácie renomovaných ratingových agentúr a vyhodnocuje ukazovatele likvidity.

Keywords: banková rentabilita, likvidita, obozretné podnikanie, solventnosť, bilancia. rentability, liquidity, cautious business, solvency, balance sheet

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: Ing. Martin Vovk, PhD.
  • Reader: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Go to top | Current date and time: 19/7/2019 21:01, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz