Bc. Gabriela Jurenková

Diplomová práce

Likvidita banky v kontexte pravidiel obozretného podnikania komerčných bánk

The liquidity of the Bank according to the prudential requirements of commercial Banks
Abstract:
The matter of the master`s thesis is Liquidity of the Bank according to the prudential requirements of commercial banks. First Part is about the banking System and it describes the commercial Bank as a business Subject with it`s arguments as profitability, liquidity and solvency. Second part analyses the factors of the bank liquidity and also the risks which influence the bank liquidity. That part …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá likviditou banky so zreteľom na obozretné podnikanie komerčnej banky. Prvá časť diplomovej práce sa venuje bankovému systému. Rozoberá komerčnú banku ako podnikateľský subjekt, venuje sa jej rentabilite, likvidite a solventnosti. Druhá časť diplomovej práce sa podrobne venuje faktorom ovplyvňujúcim bankovú likviditu, rizikám ovplyvňujúcich bankovú likviditu. Pozornosť je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Vovk, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance