Jan KOVAČ

Bakalářská práce

Hodnota a přínos celoživotního učení a vzdělávání v malých a středních podnicích

The value and benefits of lifelong learning and education in small and medium-sized companies
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání významu celoživotního učení a vzdělávání v malých a středních firmách v českém prostředí. V teoretické části pojednává o celoživotním učení a vzdělávání, vývoji a významu prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Zabývá se rovněž tím, jakými prostředky motivujeme zaměstnance i firmy k ukotvení smysluplnosti celoživotně vzdělávajícího se zaměstnance. Práce akcentuje …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on examining the importance of lifelong learning and education in small and medium-sized companies in the Czech environment. The theoretical part deals with lifelong learning and education, the development and importance of the environment in which we live and work. It deals with also by what means we motivate employees and companies to anchor the meaningfulness of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVAČ, Jan. Hodnota a přínos celoživotního učení a vzdělávání v malých a středních podnicích. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta