Jan KOVAČ

Bachelor's thesis

Hodnota a přínos celoživotního učení a vzdělávání v malých a středních podnicích

The value and benefits of lifelong learning and education in small and medium-sized companies
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání významu celoživotního učení a vzdělávání v malých a středních firmách v českém prostředí. V teoretické části pojednává o celoživotním učení a vzdělávání, vývoji a významu prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Zabývá se rovněž tím, jakými prostředky motivujeme zaměstnance i firmy k ukotvení smysluplnosti celoživotně vzdělávajícího se zaměstnance. Práce akcentuje …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on examining the importance of lifelong learning and education in small and medium-sized companies in the Czech environment. The theoretical part deals with lifelong learning and education, the development and importance of the environment in which we live and work. It deals with also by what means we motivate employees and companies to anchor the meaningfulness of a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOVAČ, Jan. Hodnota a přínos celoživotního učení a vzdělávání v malých a středních podnicích. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta