Theses 

Léčebná rehabilitace po zlomenině proximálního konce femuru - léčba ostesyntézou – Barbora KHEILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora KHEILOVÁ

Bakalářská práce

Léčebná rehabilitace po zlomenině proximálního konce femuru - léčba ostesyntézou

Rehabilitation after fracture of the proximal end of femur - therapy osteosynthesis

Anotace: V této bakalářské práci se zabývám léčebnou rehabilitací po zlomeninách proximálního konce femuru ? léčených osteosyntézou. Na tuto problematiku jsem se zaměřila z důvodu vysokého počtu případů tohoto zranění. V obecné části je popsána anatomie kyčelního kloubu, jednotlivé fáze kroku, zlomeniny proximálního konce femuru a typy osteosyntéz. Speciální část práce zahrnuje jednotlivé fyzioterapeutické a rehabilitační postupy léčby včetně fyzikální terapie a ergoterapie. Poslední částí práce je kazuistika, ve které zmiňuji zpracované údaje o klientovi, se kterým jsem spolupracovala.

Abstract: In the bachelory work I deal with medical rehabilitation after fractures of proximal femur end which are treated with osteosynthesis. The reason I focused on these problems is high number of cases of this injury. In the general part of work are described anatomy of the hip joint, individual phases of step, proximal end femur fractures and the types of osteosynthesis. The special part contains individual physiotherapy and rehabilitation therapy procedures including physical therapy and ergotherapy. The final part of work is casuistry where I mention processed data of the client with whom I cooperated.

Klíčová slova: zlomenina, proximální konec femuru, osteosyntéza, léčebná rehabilitace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Charvátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

KHEILOVÁ, Barbora. Léčebná rehabilitace po zlomenině proximálního konce femuru - léčba ostesyntézou. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2017 08:53, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz