Bc. Patricie Benešová

Bakalářská práce

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu - děti a mládež

The Instruments of Marketing Communications for selected target group - Children and Youth
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce jsou „Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu – děti a mládež“. Teoretická část je zaměřena na marketing a marketingovou komunikaci a podrobněji rozebírá otázku reklamy a jednotlivých jejích druhů. Základ teoretické části však tvoří problematika mládeže v roli cílové skupiny marketingu, která nabízí exkurz do psychologického a sociálního kontextu …více
Abstract:
A subject of my Bachelor’s Thesis is „The Instruments of Marketing Communication for selected target group - children and youth“. Theoretical part is focused on marketing and marketing communication and advertisement and its types are described in a detailed way. The base of the theoretical part consists of the problem of youth people as a target group of marketing, which offers an excursion to a psychological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace