Bc. Patricie Benešová

Bachelor's thesis

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu - děti a mládež

The Instruments of Marketing Communications for selected target group - Children and Youth
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce jsou „Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu – děti a mládež“. Teoretická část je zaměřena na marketing a marketingovou komunikaci a podrobněji rozebírá otázku reklamy a jednotlivých jejích druhů. Základ teoretické části však tvoří problematika mládeže v roli cílové skupiny marketingu, která nabízí exkurz do psychologického a sociálního kontextu …more
Abstract:
A subject of my Bachelor’s Thesis is „The Instruments of Marketing Communication for selected target group - children and youth“. Theoretical part is focused on marketing and marketing communication and advertisement and its types are described in a detailed way. The base of the theoretical part consists of the problem of youth people as a target group of marketing, which offers an excursion to a psychological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Reader: PhDr. Ilona Toufarová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication