Bc. Antonín Pavelka, Ph.D.

Master's thesis

Vývoj programu HOTSPOTTER pro výběr „hot spot” pozic pro účely proteinového inženýrství

HotSpot Wizard - Tool for Selection of Protein Engineering Hot Spots
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na vývoj bioinformatického nástroje pro identifikaci pozic vhodných k mutagenezi za účelem změny substrátové specificity, aktivity a enantioselektivity enzymů. Pravděpodobnost vytvoření enzymu s novými katalytickými vlastnostmi je větší při cílení mutací do pozic v aktivním místě nebo tunelech, než pro mutace prováděné v jiných místech proteinové struktury. Ovšem mutace …more
Abstract:
The Master Thesis is focused on the development of a bioinformatics tool for the identification of hot spot sites for rational engineering of substrate specificity, activity and enantioselectivity of enzymes. Mutations, which targets the residues located in the active sites or lining the access tunnels, have a better chance to produce enzyme variants with novel catalytic properties, than mutations …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2009
  • Supervisor: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr., RNDr. Filip Andres
  • Reader: Ing. Matej Lexa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Bioinformatics

Theses on a related topic