Veronika Sotáková

Bakalářská práce

Komunikace crowdfundingových projektů

The Communication of Crowdfunding Projects
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou komunikácie crowdfundingových projektov, s ohľadom na ich komunikáciu voči potenciálnym prispievateľom. V teoretickej časti práca pojednáva o základných pojmoch z oblasti crowdfundingu, vrátane jeho histórie, delenia a využitia v rámci marketingu a marketingovej komunikácie. Praktická časť obsahuje kvalitatívne šetrenie komunikácie stanovených českých crowdfundingových …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the communication of crowdfunding project in view of the fact how the project communication affects potential backer. The theoretical part of the thesis covers with essential terms from the crowdfunding industry, including its history, division and usage in the marketing and marketing communication field. The practical part of the thesis includes a qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sotáková, Veronika. Komunikace crowdfundingových projektů. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace