Bc. Petra Pátiková

Diplomová práce

Návrh efektivní strategie péče o zákazníka

The proposal of effective customer care strategy
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení efektivní strategie péče o zákazníka. Pomocí dotazníkového šetření je zjištěna aktuální spokojenost zákazníků a jejich požadavky. Konkurence je hodnocena pomocí mystery shopping. Na základě provedení těchto výzkumů jsou utvořeny návrhy a doporučení v oblasti péče o zákazníka. Tato doporučení by měla přispět k vyšší spokojenosti zákazníků na dané prodejně …více
Abstract:
This thesis is focused on the proposal of effective customer care strategy. The usage of questionnaire survey is helping to detect the actual customer satisfaction and their requirements. Competitors are evaluated pursuant mystery shopping. The proposals and recommendations in customer care are created through the implementation of these surveys. These recommendations should contribute to higher customer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. David Michalík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting