Bc. Jaroslav Valenta

Bachelor's thesis

Kvalifikace, práva a povinnosti externího auditora ve srovnání s interním auditorem

Qualifications, authorizations and duties of external auditor compared with internal auditor
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou profesí interního a externího auditora. Nejprve se zabývá obecně vymezením externího a interního auditu. Vysvětlena je také role institucí v oblasti auditu, které působí v ČR. Poté porovná auditorské profese z hlediska požadavků na jejich kvalifikaci, praxi, povinnosti a práva. Tyto požadavky vyplývají většinou z českých právních předpisů a mezinárodních auditorských …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on analysis of professions internal and external auditors. At first it deals with external and internal auditing in general way. The role of audit institutions in Czech Republic are also clarified. Thereafter auditors professions are compared in requirements of their qualification, experience, authorizations and duties. These requirements follows primarily from legislative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2012
  • Vedúci: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní