Šárka POLÁKOVÁ

Bakalářská práce

Jazykové prostředky televizních reklam.

The Linguistic Means in Television Advertising.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá jazykovými prostředky v televizních reklamách. Teoretická část pojednává o reklamě ze dvou hledisek, a to z marketingového a jazykového. V praktické části jsou rozebrány jazykové prostředky konkrétních televizních reklam. Ty jsou rozděleny do pěti skupin podle toho, co propagují. Pozornost je věnovaná zvláště hojně se vyskytujícím tropům a figurám. Tematické skupiny jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis presents linguistic means in television advertising. The theoretical part deals with advertisment from two different aspects marketing and linguistic. Linguistic means of the specific television advertisments are analyzed in the practical part. The television advertisment are divided into five groups according to promoted subjects. Attention is primarily focused on tropes and figures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁKOVÁ, Šárka. Jazykové prostředky televizních reklam.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta