Ondřej Kučera

Bakalářská práce

Použití zbraně jako ultima ratio zakročujícího strážníka.

Cooperation between the municipal police and the Czech Police in securing local public order matters...
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na popis a výklad právní úpravy oprávnění strážníka k použití zbraně s identifikací problémových míst. Obsah práce se skládá z analýzy podmínek použití zbraně u strážníka obecní policie a následnou komparací předmětné právní úpravy s právní úpravou oprávnění použití zbraně příslušníkem Vojenské policie. Dále je provedena analýza statistik o použití služební zbraně strážníky …více
Abstract:
The bachelor thesis describes and explains the legal regulation of the officer’s authorization to use a weapon in particular merited situation. The content of the thesis consists of an analysis of the conditions of the use a weapon by a Minicipal Police Officer. This study also covers the subsequent comparison of the legislation in question, with legal regulation of the use of weapons by a member of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech