Bc. Pavlína Hlaváčová

Diplomová práce

Temperament jako možný ovlivňující činitel negativních způsobů chování ve volném čase mládeže

Temperament as a possible factor influencing negative behaviors in leisure of youth
Anotace:
Diplomová práce na téma: „Temperament jako možný ovlivňující činitel negativních způsobů chování ve volném čase mládeže“ se zabývá hledáním vztahů mezi temperamentem a vybranými negativními způsoby chování u mládeže. Teoretická část informuje o poznatcích doposud získaných z řešených oblastí, tedy o charakteristice dospívajících, negativních způsobech chování z hlediska sociálních deviací, patologií …více
Abstract:
Diploma thesis: "Temperament as a possible factor influencing negative behaviors in leisure of youth," looks for relationships between temperament and selected negative behaviors among young people. The theoretical part informs about findings reached so far in the areas concerned, particularly about age characteristics of adolescents, negative behaviors in terms of social deviance, pathology, their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta