Bc. Petr Nehyba

Diplomová práce

EJB komponenta pro efektivní ukládání SVG obrázků

EJB Component for Efficient Storage of SVG Pictures
Anotace:
Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit nejvhodnější řešení pro ukládání velkého množství anotovaných SVG obrázků. Práce popisuje grafický formát SVG a jeho rozšíření o anotační sekci vytvořenou v projektu GATE. Dále popisuje možnosti efektivního ukládání XML dat do databáze. Klientská aplikace demonstruje funkčnost vytvořené EJB komponenty a práce s vybranou databází.
Abstract:
The goal of this thesis was to design and create the best solution for storing large amounts of annotated SVG images. The thesis describes the SVG graphics format and its extension of the annotation section created in the GATE project. It also describes options for efficient storage of XML data into the database. The client application demonstrates functionality of EJB component and work with selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika