Bc. Petra Jilková

Bakalářská práce

Energetická bezpečnost České republiky

Energy security of the Czech Republic
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je energetická bezpečnost ČR. Jedná se o více než aktuální téma dnešní společnosti. Pro přehled v této problematice jsem zpracovala tuto práci z komplexního hlediska, aby příčiny, souvislosti a následky byli snáze pochopitelné. Fungující energetický sektor je proto základní podmínkou bezpečnosti státu. Státní energetická koncepce České republiky je výrazem odpovědnosti státu …více
Abstract:
The theme of my thesis is the energy security of the Czech Republic. It is a really hot topic in today´s society. I have prepared this thesis from a comprehensive view therefore the causes, context and consequences are easily understandable. Functioning energy sector is an essential condition for national security. State Energy Policy of the Czech Republic is an expression of state responsibility for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: Ing. Václav Janoušek
  • Oponent: PhDr. Ivan Antov, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní