PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Disertační práce

Determinanty setrvání sester v pracovním poměru v oboru hematoonkologie

Determinants of nurses continuance in Hemato-Oncology
Anotace:
Úvod Nezbytnou podmínkou poskytování kvalitní a bezpečné ošetřovatelské péče je dostatek kvalifikovaných pracovníků a jejich optimální rozmístění. Vzhledem k současnému nedostatku těchto pracovníků se v klinické praxi jeví jako podstatné systematické ovlivňování všech faktorů, které do procesu rozhodování o setrvání sester v pracovním poměru a motivace k požadovanému výkonu vstupují. Metody Cílem práce …více
Abstract:
Background A sufficient amount of qualified professionals and their optimal composition are preconditions for the delivery of safe and high quality nursing care. With regard to the current shortage of qualified staff in clinical practice, the systematic influencing of all factors which participate in maintaining nurses in their profession plays an important role. Methods The goal of the study was to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta