RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Disertační práce

Process Framework for Emergency Management in the Czech Republic

Process Framework for Emergency Management in the Czech Republic
Anotace:
Krizové řízení je disciplína zabývající se minimalizací rizika, která zahrnuje přípravu na krizové stavy a mimořádné události, před tím než se stanou, reakce na ně, stejně tak jako podporu a obnovení společnosti po vzniku přírodních nebo antropogenních hrozeb. Na druhou stranu, procesní řízení představuje manažerskou strategii pro zlepšování firemní výkonnosti pomocí nepřetržité optimalizace podnikových …více
Abstract:
Emergency management is a discipline of dealing with and avoiding risks that involves the preparation for a disaster before it happens, response to the disaster, and finally supporting and rebuilding the society after the occurrence of natural or human-caused disasters. On the other hand, process management represents a strategy of managing and improving business performance by continuously optimising …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 4. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., prof. Ing. Václav Řepa, CSc., Assoc.Prof. Jadranka Pečar Ilić, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky