RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Doctoral thesis

Process Framework for Emergency Management in the Czech Republic

Process Framework for Emergency Management in the Czech Republic
Abstract:
Krizové řízení je disciplína zabývající se minimalizací rizika, která zahrnuje přípravu na krizové stavy a mimořádné události, před tím než se stanou, reakce na ně, stejně tak jako podporu a obnovení společnosti po vzniku přírodních nebo antropogenních hrozeb. Na druhou stranu, procesní řízení představuje manažerskou strategii pro zlepšování firemní výkonnosti pomocí nepřetržité optimalizace podnikových …more
Abstract:
Emergency management is a discipline of dealing with and avoiding risks that involves the preparation for a disaster before it happens, response to the disaster, and finally supporting and rebuilding the society after the occurrence of natural or human-caused disasters. On the other hand, process management represents a strategy of managing and improving business performance by continuously optimising …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 4. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., prof. Ing. Václav Řepa, CSc., Assoc.Prof. Jadranka Pečar Ilić, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky