Simona BOROVSKÁ

Bachelor's thesis

Analysis of Employee Motivation in the Company XY

Analysis of Employee Motivation in the Company XY
Abstract:
Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části ? teorii a analýzu. Teoretická část obecně vysvětluje pojmy jako je řízení lidských zdrojů a motivace. Dále popisuje různé motivační teorie, motivační strategii a vztah mezi motivací a výkonem. Druhá část práce analyzuje současný stav motivace zaměstnanců ve firmě XY. Firma XY skutečně existuje. Analýza je založena na rozhovorech s ekonomickou vedoucí …more
Abstract:
This bachelor thesis is divided into two parts ? theory and analysis. Theoretical part explains terms such as human resource management and motivation in general. Furthermore there is description of different motivation theories, motivation strategy and relationship between motivation and performance. The second part analyzes current employee motivation in the company XY. The company XY is an existing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2011
Identifier: 19505

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOROVSKÁ, Simona. Analysis of Employee Motivation in the Company XY. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration