Bc. Monika Němečková

Diplomová práce

Téma vystěhovalectví do Ameriky v kramářské písni v Čechách a v Británii

The Theme of Emigration to America in Czech and British Broadside Ballads
Anotace:
Diplomová magisterská práce se zabývá tématem vystěhovalectví do Ameriky zobrazeného v českých a britských kramářských písních. Cílem práce je analyzovat vybrané kramářské písně a sledovat, jakým způsobem dochází k uchopení totožného tématu a žánru v kontextu dvou odlišných zemí a kultur. Při analýzách bylo přihlíženo nejen k obsahové, ale též k výtvarné složce kramářských tisků. V závěru práce nabízí …více
Abstract:
The master’s thesis deals with the theme of emigration to America depicted in Czech a British broadside ballads. The aim of the thesis is to analyse selected broadside ballads and to observe how the same theme and genre is adapted in the context of two different countries and cultures. In the analysis, not only the textual content, but also the artistic component of broadside ballads was taken into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
  • Oponent: Mgr. Jan Vašků

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta