Hana KRMELOVÁ

Bakalářská práce

Studium teplotou indukovaných změn organizace pigment-proteinových komplexů fotosystému II pomocí spektroskopických metod

Study of temperature-induced changes of photosystem II pigment-protein complexes by spectroscopic methods
Anotace:
V rámci této práce se snažím odpovědět na otázku, zda je zvýšení nezářivé disipace absorbované excitační energie (NPQ) indukované saturačním pulsem při vyšších teplotách skutečně způsobeno rychlou agregací LHCII.V teoretické části se zabývám ochrannými mechanismy fotosystému II (PSII), (NPQ), zejména jeho komponentou nefotochemické zhášení s rychlou indukcí a relaxací (qE), a také cyklickým elektronovým …více
Abstract:
In this work I try to answer the question whether the increase in non-radiative dissipation of absorbed excitation energy (NPQ) induced saturation pulse at higher temperatures actually caused rapid aggregation LHCII.V theoretical part deals with the protective mechanisms of photosystem II (PSII) (NPQ) particular component of non-photochemical quenching with rapid induction and relaxation (QE), and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Václav Karlický

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRMELOVÁ, Hana. Studium teplotou indukovaných změn organizace pigment-proteinových komplexů fotosystému II pomocí spektroskopických metod. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta