Bc. Kristýna Habancová

Bakalářská práce

Kompetenční management v české veřejné správě

Competency management in the Czech public administration
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Kompetenční management v české veřejné správě“ je analýza aktuálního stavu využívání kompetenčního managementu ve vybraných evropských zemí, včetně České republiky. První část práce je zaměřena zejména na objasnění pojmů spojených s řízením lidských zdrojů a vysvětlení teoretických základů kompetenčního managementu. V druhé část práci je představena současná praxe ve využívání …více
Abstract:
The aim of the thesis „Competency management in the Czech public administration“ is to analyse the present condition of using competency management in selected European countries, including the Czech Republic. The first part of this thesis defines the basic terms associated with human resource management and explains the theoretical foundations of competency management. The second part concentrates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Bobková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa