Tomáš MICHEL

Bachelor's thesis

BMI (body mass index) pacienta- faktor ovplyvňujúci radiačnú ochranu personálu v rádiológii

BMI (body mass index) patient, factors influencing the radiation protection of staff in radiology
Abstract:
Bachelor thesis deals with personnel radiation exposure in interventional procedures in patients with different BMI. Therefore we have decided to clarify the hypothesis to what extent the impact of BMI on patient radiation exposure of personnel. The thesis is divided into 2 parts: In the theoretical part of the thesis deals with the hitherto known in the field of radiation protection in workplaces …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou radiačnej záťaže personálu u intervenčných výkonov u pacientov s rozličnou hodnotou BMI. Rozhodli sme sa preto objasniť hypotézu do akej miery ma BMI pacienta vplyv na radiačnú záťaž personálu. Bakalárska práca je rozdelená na 2 časti: V teoretickej časti sa práca zaoberá doposiaľ známymi poznatkami o radiačnej ochrane na pracoviskách s ionizujúcim žiarením …viac
Abstract:
ti môžu mať význam pre ochranu personálu a mali by byť brané v úvahu pri návrhu protiradiačných opatrení.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2013
Zverejniť od: 15. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHEL, Tomáš. BMI (body mass index) pacienta- faktor ovplyvňujúci radiačnú ochranu personálu v rádiológii. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 8. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Protection of Inhabitants / Protection of Inhabitants Focused on Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Noxa and Explosives

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 0putgm 0putgm/2
15. 8. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.