Mgr. Iveta Plecová

Diplomová práce

Zdravotně orientovaná zdatnost (ověření funkčnosti vybraných motorických testů testové baterie fitnessgram)

Health-related Fitness (Verification of Functionality of Choosen Motor Tests from Test Battery Fitnessgram)
Anotace:
V naší práci se zabýváme ověřováním funkčnosti testové baterie fitnessgram pro použití na 1 stupni ZŠ. Doufáme, že poznatky které jsme získali v průběhu prvního měření a ověřování testové baterie fitnessgram, poslouží pro další výzkum a budou v blízké budoucnosti součástí české verze komplexního tělovýchovného programu pro děti a mládež.
Abstract:
In our diploma thesis we deal with varification of functionality of the test battery fitnessgram for using on the first grade of primary school (intant school). We hope, that results reached during the first measuring and verification of test battery fitnessgram will help to another survey and will soon become a part of the Czech version of komplex gym program for children and youth.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta