Kateřina SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Fonologické a morfologické schopností dětí předškolního věku

Phonological and morphological skills of preschool children
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj předškolního dítěte, především na fonologické a morfologické schopnosti dětí v tomto věku. Cílem práce je zmapovat rizika pro další vývoj čtenářských dovedností a naznačit možnosti snížení těchto rizik systematickou prací s dětmi v podmínkách běžné mateřské školy. V teoretické části je definován fyzický, psychický a sociální vývoj dítěte, dále školní zralost …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focusing on the development of preschool children, primarily on their phonological and morphological abilities. The main objective of this thesis is to examine further risks of reading abilities,indicating possibilities of reducing all these risks by the methodical work with children of preschool age. In the theoretical definition the physical, psychological and social development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2016
Zveřejnit od: 24. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martina Lietavcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Kateřina. Fonologické a morfologické schopností dětí předškolního věku. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0pzbhm 0pzbhm/2
29. 3. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 3. 2016
Bulanova, L.
30. 3. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.